AKTUALNOŚCI

Każdy dzień w bursie tętni życiem a w ostatnim czasie ...

Opłaty za marzec 2020

Szanowni Rodzice

Informujemy, że czesne za marzec 2020 wynosi 100 zł. Opłata za osobodzień wyżywienia pozostaje bez zmian (14 zł). Wpłat można dokonać wyłącznie przelewem na nr konta

68 1050 1562 1000 0012 0005 9853

Ewentualny odbiór podręczników

Szanowni Rodzice

Od 25 marca br. decyzją Rządu RP obowiązują nowe bardziej rygorystyczne zasady funkcjonowania i przemieszczania się. Bursa jest zamknięta dla osób z zewnątrz. W związku z zapytaniami o odbiór książek informujemy, że jest taka możliwość, ale tylko po uprzednim skontaktowaniu się z wychowawcą i dyrektorem Bursy. Możemy wydać na zewnątrz Bursy podręczniki według zapotrzebowania (nie wydajemy innych rzeczy). W dniach 12 i 13 marca br. Bursa była czynna. Prosiliśmy wówczas, aby zabrać niezbędne rzeczy do nauki szkolnej.

Zależy nam na tym, aby nie narażać siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

Dla Mieszkanek Bursy - Rekrutacja na rok 2020/2021

W związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych, przedłuża się czas rekrutacji do Bursy dla aktualnych jej mieszkanek. Dokumenty (kwestionariusz osobowy, podanie i regulamin) są dostępne na stronie internetowej Bursy w zakładce  Dokumenty. Kompletne i uzupełnione dokumenty należy składać bezpośrednio u dyrektorki Bursy do 30 kwietnia 2020 r.

Szanowni Rodzice/Wychowanki - 21.03.2020 r.

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 informujemy, że:

- W okresie 16 marca -13 kwietnia 2020r. Bursa Szkolna dla Dziewcząt będzie nieczynna. Powrót wychowanek do Bursy (o ile przerwa w działalności szkół i placówek nie zostanie przez MEN przedłużona) nastąpi 14 kwietnia 2020 r. (wtorek) od godz. 16.00.

- Ewentualną koniecznośc przyjazdu do Bursy po niezbędne podręczniki i przybory szkolne proszę uzgodnić z wychowawczyniami lub dyrektorem.

- Informacja o opłacie za Bursę za miesiące: marzec i kwiecień będzie podana w czasie późniejszym.

Wszystkim Mieszkankom Bursy i Rodzinom życzymy żywej wiary w Opatrzność Bożą, dobrego zdrowia i dobrze przeżytych najbliższych tygodni.

Bursa nieczynna - 14-24.03.2020 r.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej - Bursa Szkolna dla Dziewcząt - nie będzie czynna od 13 marca do 24 marca 2020 r. włącznie. Zapraszamy do Bursy 25 marca 2020 r. od godz. 16.00.  

Rekolekcje artystyczne dla młodzieży - 3-6.02.2020 r.

W drugim tygodniu ferii w naszej bursie miały miejsce rekolekcje muzyczno-teatralne dla młodzieży 12+. Kilkadziesiąt młodych osób integrowało się, pogłębiało relację z Bogiem i rozwijało talenty otrzymane od Niego. Rekolekcje warsztatowe prowadzili o. Łukasz Góra OMF Conv oraz panie: Kinga Gajewska, Patrycja Dura i Elżbieta Chwałek. Tematem przewodnim była Eucharystia - wielka tajemnica wiary.

Rekrutacja do Bursy na rok 2020/2021

Zapraszamy do Bursy Szkolnej dla Dziewcząt! Rekrutacja rozpoczyna się 17 lutego 2020 r.  Dokumenty (kwestionariusz osobowy, podanie i regulamin) są dostępne na stronie internetowej Bursy w zakładce  Dokumenty. Kompletne i uzupełnione dokumenty należy składać bezpośrednio u dyrektorki Bursy. 

Spotkanie świąteczno-noworoczne - 19.01.2020

19 stycznia 2020 roku jeszcze w klimacie bożonarodzeniowym i już noworocznym w naszej Bursie miało miejsce spotkanie dziewcząt i ich rodzin, pracowników, sąsiadów oraz zaproszonych gości. Świętowanie rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św., którą celebrowali ks. W. Sowa z diecezji kieleckiej i ks. M. Krakowski OCr. - duszpasterz Bursy. Po wspólnym kolędowaniu dziewczęta przedstawiły jasełka w dość oryginalnym obrazie. Jezus przyszedł na świat na dworcu kolejowym w otoczeniu bezdomnych. Widzowie usłyszeli Dobrą Nowinę o narodzeniu Zbawiciela oraz to, że pociąg Jezusa zatrzymuje się na każdej stacji i przy każdym sercu. Wystarczy tylko chcieć do niego wsiąść. Dziewczętom gratulujemy kunsztu aktorskiego :). Nie zabrakło czerwonego barszczu z pasztecikami oraz słodkości, przy których była możliwość bliższego poznania się i dzielenia radością oraz planami na nowy rok.

Wizyta duszpasterska - 08.01.2020

Jak co roku, tak i teraz, tuż po powrocie z przerwy świątecznej w naszej bursie miała miejsce wizyta duszpasterska, czyli tzw. kolęda. Po wspólnej modlitwie w kaplicy, podczas której prosiliśmy Boga o Jego błogosławieństwo na nowo rozpoczęty 2020 rok, udaliśmy się do wszystkich pokoi i innych pomieszczeń bursy. Ksiądz kropił wodą święconą, dziewczyny nie żałowały kadzidła, na każdych drzwiach pojawił się napis: C+M+B=2020 (Christus Mansionem Benedicat - Niech Chrystus błogosławi temu domowi). A wszystko odbywało się w wielkiej radości przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych i śpiewie kolęd.